CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI BÁN HÀNG

 • Chính sách ưu đãi giá bán hàng

STT

Nhóm khách hàng

Giá bán

Tỷ lệ Hạn mức công nợ cho phép/DT thuần

Tỷ lệ trả hàng không hợp lệ cho phép

1

Nhóm đại lý cấp 1

Giá nhóm đại lý cấp 1

25%

5%

2

Nhóm đại lý cấp 2

Giá nhóm đại lý cấp 2

20%

4%

3

Nhóm 1

Giá nhóm 1

15%

4%

4

Nhóm sỉ

Giá sỉ

10%

2%

 • Đối với khách hàng mới (Doanh thu liền kề năm trước chưa có) thì hạn mức công nợ được tính như sau:

STT

Nhóm khách hàng

Hạn mức công nợ (VNĐ)

1

Nhóm giá đại lý cấp 1

300.000.000

2

Nhóm giá đại lý cấp 2

200.000.000

3

Nhóm giá nhóm 1

150.000.000

4

Nhóm sỉ

20.000.000

 • Chính sách chiết khấu thanh toán nhanh.
 • Đối tượng áp dụng: tất cả khách hàng thuộc nhóm đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, nhóm 1 không có công nợ tại thời điểm được hưởng chiết khấu thanh toán, trừ: các khách hàng mua vét lô được hưởng giá vét lô.
 • Điều kiện hưởng chiết khấu thanh toán: Áp dụng thanh toán cho 1 hóa đơn độc lập, được thanh toán đầy đủ bằng Tiền Mặt hoặc Chuyển Khoản trong thời hạn thanh toán là 01 (một) ngày đối với khách hàng ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và 02 (hai) ngày đối với khách hàng không thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh tính từ thời điểm lập hóa đơn.
 • Mức chiết khấu thanh toán được quy định như sau:

STT

Doanh thu bán hàng (A) (VNĐ)

Mức chiết khấu

1

20.000.000 <= A < 50.000.000

1,0%

2

50.000.000 <= A < 100.000.000

2,0%

2

100.000.000 <= A < 500.000.000

3,0%

4

500.000.000 <= A < 1.000.000.000

4,0%

5

A >= 1.000.000.000

5,0%

Quy định khác:
 • Số tiền chiết khấu thanh toán không được trừ thẳng vào tiền hàng trên hóa đơn.
 • Căn cứ vào phiếu thu đối với khách hàng thanh toán bằng tiền mặt, giấy nộp tiền hoặc ủy nhiệm chi đối với khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản để xác định thời hạn thanh toán.
 • Chính sách ưu đãi cuối năm dành cho đại lý cấp 1.
 • Vào cuối năm (trước Tết âm lịch) sau khi quyết toán công nợ, nếu đại lý vượt chỉ tiêu về doanh thu hoặc vượt cam kết về doanh thu thì sẽ được chiết khấu thêm 2% trên phần doanh thu vượt.

CHÍNH SÁCH THƯỞNG CUỐI NĂM

 • Đối tượng áp dụng: tất cả khách hàng có doanh thu thực hiện trong năm tối thiểu là 200.000.000 VNĐ.
 • Điều kiện thưởng:

STT

Tiêu chí thưởng

Chỉ tiêu

Tỷ trọng

1

Doanh thu thực hiện

Thực hiện đủ/ vượt chỉ tiêu/ cam kết về doanh thu

30%

2

Tỷ lệ trả hàng không hợp lệ

Bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ được phép

30%

3

Số công nợ còn lại tại thời điểm cuối năm âm lịch

Tất toán toàn bộ công nợ

40%

 

TỔNG CỘNG (Số điểm A)

 

100%

 • Quy định thưởng: mỗi 10% của điểm A tương đương 0,1% chiết khấu trên tổng doanh thu đạt được.
 • Thời gian thưởng: sau khi quyết toán cuối năm âm lịch (Trước Tết Nguyên Đán).