CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN
– Đối với đơn hàng từ 0 đến 5 triệu, Sonnet Jeans không hỗ trợ chi phí vận chuyển.
– Đối với đơn hàng từ 5 đến 7 triệu, Sonnet Jeans hỗ trợ 20.000đ chi phí vận chuyển ra chành xe.
– Đối với đơn hàng từ 8 đến 12 triệu, Sonnet Jeans hỗ trợ 30.000đ chi phí vận chuyển ra chành xe.
– Đối với đơn hàng từ 13 đến 19 triệu, Sonnet Jeans hỗ trợ 40.000đ chi phí vận chuyển ra chành xe.
– Đối với đơn hàng từ 20 đến 30 triệu, Sonnet Jeans hỗ trợ 50.000đ chi phí vận chuyển ra chành xe.
– Đối với đơn hàng từ 30 đến 40 triệu, Sonnet Jeans hỗ trợ 70.000đ chi phí vận chuyển ra chành xe.
– Đối với đơn hàng từ 40 đến 50 triệu, Sonnet Jeans hỗ trợ 100.000đ chi phí vận chuyển ra chành xe